Student Papers

Below you will find links to the work of VU students that is relevant to Global History and Heritage in a Post-Colonial World. Most titles are only available in Dutch.

2013

Digan, Katie, Place of memory, memory of place: Space, place and authenticity in the development of sites of memory. The case of the Haus der Wannsee Konferenz, masterscriptie. [Link]

Rodjan, F., Anton de Kom in Suriname. De rol van De Kom in de arbeidersbeweging in de historische context, masterscriptie. [Link]

Woude, J.H.C. van der, Kolonialisme in Ethiopië? De rol van de koloniale these in de nationale geschiedenis van de Oromo in Ethiopië, masterscriptie. [Link]

Woudenberg, E., Abraham Lincoln en zijn politieke leiderschap omtrent slavenemancipatie, masterscriptie. [Link]

2012

Cevaal, R.J., Nederland molenland: Geschiedenis van een Nederlands beeldmerk 1813-1940, masterscriptie, 2012. [Link]

Huizinga, Nellie, Antisemitisme en de Amerikaanse Burgeroorlog. De rol van de Joden in het leger van de Unie tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog en in hoeverre deze rol tijdens en na de Burgeroorlog ter discussie stond, masterscriptie. [Link]

2011

Breevaart, Suzanne, The Borders of Heritage: The Importance and Controversy of Archaeology, World Heritage and National Heritage in Israël, masterscriptie. [Link]

Feenstra, Alberto, Kisten met Koper: De opmars van de Nederlandse duit in het Javaanse geldverkeer 1720-1850, masterscriptie. [Link]

Hohmann, Maria, De commercialisering van het museum. Werken aan de toekomst, masterscriptie. [Link]

Huijzer, Adrienne, Escaping Kartini: Indonesian women as agents in a changing colonial society, 1900-1942, masterscriptie. [Link]

Zwagerman, Niels, De organisatie van transnationale mensenhandel: Een vergelijking van de organisatie van transnationale mensenhandel op verschillende momenten uit de geschiedenis, masterscriptie, 2011. [Link]

2010

Koetsier, Tim, Het varend vermogen van de Compagnie: Een onderzoek naar de relatie tussen menselijk kapitaal en arbeidsproductiviteit op de Deshimavaart van de VOC, masterscriptie. [Link]

Lurvink, Karin, Louisiana’s Manchac Warehouse: Een analyse van de Chatsworth plantation store records tijdens het begin van de Reconstructieperiode (1866-1870), masterscriptie. [Link]

Meilof, Sebastiaan, Carrière maken bij de V.O.C., masterscriptie. [Link]

Olsthoorn, Simone, De UMCA over slavenhandel in Oost-Afrika, 1860 tot 1890; een discoursanalyse, masterscriptie. [Link]

Sandbrink, Richard, Schippers op de intra-Aziatische handelsvloot van de Verenigde Oost-Indische Compagnie: de sociaal-economische kenmerken van een vergeten groep 1700-1795, masterscriptie. [Link]

Zalen, Renate van, The Museum- creation of a public, masterscriptie. [Link]